Logo

Reeve, dorp in de Ijsseldelta

locatie: Kampen

ontwerp: DELVA landscape architecture urbanism

stedenbouw: Monika Pieroth

ontwikkelaar: BPD i.s.m. Gemeente Kampen

status: ontwerp

Het nieuwe dorp Reeve wordt gebouwd aan het Reevediep, de nieuwe bypass. Door deze unieke ligging aan het Reevediep, de verbinding met de Randmeren en het IJsselmeer, biedt de ontwikkeling unieke kansen voor pleziervaart. Door het toevoegen van een netwerk van brede en diepe watergangen(2,5m) verbonden door middel van een sluis met het Reevediep, is een groot deel van de nieuwe kavels te bereiken per boot. Ook zullen de bruggen strategisch geplaatst worden en beweegbare bruggen worden toegevoegd, waardoor de bereikbaarheid voor grote boten vergroot wordt.

De verkavelingsstructuur van de dorpskern van Reeve is geïnspireerd op oude, historischedorpen, zoals bijvoorbeeld Broek in Waterland. Deze dorpen worden gekarakteriseerd door een kleine korrel, een duidelijke kern, informele ruimtes, kappen, ruime kavels en smalle multifunctionele straten.

Het weefsel van Reeve is een eigentijdse interpretatie en bestaat uit diverse grote
kavels. De breedte van de kavel is afhankelijk van het type woning maar is vaak dusdanig breed dat er naast het huis geparkeerd kan worden (uitgezonderd de rijwoningen). Veel kavels grenzen aan het water waarbij het laatste deel van het kavel onder een talud naar hetwater afloopt. Ook wordt er de mogelijkheidgecreëerd voor het aanleggen van een boot.

Springende rooilijnen maken het mogelijk
dat huizen of dicht bij de straat of dichter bij het water staan. Grote sprongen in de rooilijn zorgen voor een aangenaam ritme in de straat. Sommige huizen liggen direct aan de straat terwijl het naburige of tegenoverliggende huis juist een voortuin van bijvoorbeeld 5 of 10m heeft. De grote voortuinen zorgen voor groen en licht in de straat.

Category: