Logo

Holenkwartier

locatie: Holenweg in Hoorn

ontwerp: DELVA landscape architecture urbanism

stedenbouw: Monika Pieroth

ontwikkelaar: Zeeman Vastgoed i.s.m. Intermaris

status: in uitvoering

Het voormalig Philipsterrein aan de Holenweg in Hoorn ademt industriële historie. Het is gelegen aan de rand van het Venenlaankwartier op loop- en fietsafstand van de binnenstad, het Markermeer en het station. Het rauwe terrein, met haar kenmerkende industriële erfgoed, vormt dan ook de basis voor het ontwikkelen van een nieuwe en verrassende stadswijk.
De belangrijkste huidige kwaliteit van het gebied wordt gevormd door het industriële karakter. De industriële sfeer, het bijhorende ondernemerschap en diversiteit aan activiteiten vormen dan ook de ankerpunten in de beleving van dit gebied. In de openbare ruimte en binnen het merendeel van de bestaande gebouwen blijft het historische en rauwe karakter van het gebied voelbaar.

De stad als organische ontwikkeling

Mensen zijn op zoek naar plekken met een eigen karakter en willen zelf mede bepalen hoe hun leefomgeving eruitziet. Daarnaast is de toekomst onvoorspelbaar. Dat vraagt om een nieuw soort stedenbouw. Of eigenlijk, om de wijze waarop steden ooit ontstonden. Veranderlijkheid in de tijd maakt gebieden duurzaam. Kleine woonblokken zijn eenvoudiger te vervangen dan grote blokken. In ons stedenbouwkundig plan gebruiken we plots die kleinschalig geparcelleerd worden. Zo ontstaat een flexibel, open patroon,ontvankelijk voor alle soorten initiatieven, opdrachtgeverschap en functies. Diverse gebouwtypen zijn mogelijk en er is ruimte voor individuele wensen. Plannen van papier worden zo niet meer ingehaald door de tijd, maar blijven actueel.
De ontwikkeling vindt plaats binnen een aantal heldere kaders: Binnen het bestemmingsplan worden plots vastgesteld, met ruimte voor een flexibele invulling die past binnen de totale aantallen en types die zijn vastgelegd voor de hele buurt. De gedefinieerde plotsworden vervolgens verkaveld op basis van de wensen en behoeften van de verschillende deelnemende projectontwikkelaars, particulieren, bouwgroepen of aannemers.
Dit kan betekenen dat binnen één plot een aantal rijtjeswoningen, een klein appartementengebouwtje en enkele zelfbouwwoningen gebouwd worden. Deze plotmethode waarborgt dat het gebied vanaf het begin een diverse gemeenschap
van bewoners heeft en maakt dat het gebied zich ook in de toekomst eenvoudig organisch verder kan ontwikkelen en verversen.

Category: